1973 Moto Guzzi V7 Sport

Cherry O Baby!

1973 moto guzzi v7 sport 1
Cherry O: Rick Manning and crew's homage to the iconic 1973 Moto Guzzi V7 Sport.
Photo by Tony Keisman