1973 Moto Guzzi V7 Sport

Cherry O Baby!

1973 moto guzzi v7 sport 7
Rear view of Rick Manning's 1973 Moto Guzzi V7 Sport.
Photo by Tony Keisman