1949 75cc Laverda Tourismo Prototype

This 1949 75cc Laverda Tourismo Prototype was the very first Laverda of them all.

1949 75cc Laverda Tourismo
1949 75cc Tourismo Prototype.
Photo by Phil Aynsley