Riding Texas on British Singles

Texas single tour

sing 6
Phillip Tooth on the 1969 Velocette Thruxton.